Nytt lokallag i Hordaland

I går fikk Småkraftforeninga ett nytt lokallag: Småkraftforeninga Hordaland. Stiftelsesmøtet fant sted på Rosendal Fjordhotell hvor om lag 15 interesserte møtte.
Styret ble som følger:

1. Leiar Lars Emil Berge
2. nestleiar Magnar Lussand
3. Egil Kambo
4. Anfinn Bakke
5. Svein Henning Rafdal

Småkraftforeninga er svært tilfredse med at det viktige småkraftfylket Hordaland nå har fått et eget lokallag. Erfaringene med de to andre lokallagene til Småkraftforeninga (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) er gode.

Lokallagene skal først og fremst fungere som arena for erfaringsutveksling, inspirasjon og kompetanseoppbygging. Dernest kan lokallagene engasjere seg i lokale og regionale næringspolitiske saker. En slik arbeidsdeling har vist seg å fungere godt.

Småkraftforeninga gratulerer Hordaland med det nye lokallaget.