Nytt nummer ute nå

Småkraft-Nytt nr. 1/2010 er ute nå. Årets første nummer inneholder foruten program for Småkraftdagene 2010 og årsmøtestoff, også juridiske betraktninger om Bondens rett til vannfall, håndgivelser – hva er det?, fremtidsutsikter i kraftmarkedet, hva skjer ved en leverandørkonkurs, anleggsbidrag, grunneiervederlag ved fremføring av høyspentlinjer og forslag om konsesjonsplikt lavspentnett.
Enjoy!