Kap Horn Energi har likviditetsproblemer

Kap Horn Energi opplyser i et brev til sine leverandører at de har betalingsproblemer. De ber derfor sine leverandører om aksept for betalingsplan.
Kaphorn er basert i Sverige og leverer turbiner, ventiler, generatorer med mer til blant annet småkraftbransjen.

Kaphorn har hatt flere leveranser i Norge.