LVK ønsker å fjerne makstaket for eiendomsskatt

LVK har nå påbegynt arbeidet med å fjerne maksimaltaket for eiendomsskatt på kraftverk. LVK har allerede lobbet tungt mot flere politiske fylkeslag blant annet Sogn og Fjordane Arbeiderparti og Telemark Senterparti.
Dagens maksverdi ble fastsatt i 2003 og er på 2,35 kr/kWh. Det vises til at flere investerer til godt over 4 kr/kWh og LVKs poeng er at da må det reflekteres i skattegrunnlaget.

Småkraftforeninga ønsker ikke å fjerne makstaket. Vi ønsker tvert i mot en omlegging av systemet siden eiendomsskatten rammer småkraftverkene hardest når de er minst likvide nemlig rett etter investering. Siden avskrivningssatsene er lineære og over svært lang tid (40 og 67 år), tar det mange år før eiendomsskattegrunnlaget blir redusert i noe vesentlig omfang.

Dagens system tar dessuten kun utgangspunkt i investert beløp og ikke produksjonen. Det betyr at et dyrere og mer marginalt kraftverk får en høyere skattebelastning enn et mer lønnsomt kraftverk.

Småkraftforeninga vil prioritere arbeidet med eiendomsskatten fremover.

Se link for mer info.