Ål og småkraftverk

Vi har tidligere omtalt at småkraftetableringer kan innvirke negativt på ålen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig publisert en rapport som tar for seg problematikken, som i første rekke er knyttet til anlegg med francis og kaplanturbiner (peltonanlegg nyttes i liten grad i åleførende vassdrag).
Den dårlige nyheten (ikke så uventet) er at ålen tåler dårlig å passere en turbin enten det er en francis eller kaplan. Pelton er ikke vurdert, men det antas at dødeligheten ville ha vært 100%. Dødeligheten for de andre typene var drøyt 50%.

Den gode nyheten er at det heldigvis finnes det en rekke tiltak som kan redusere problemet og det anbefales at alle som har anlegg i åleførende vassdrag leser rapporten.

Se link til rapporten.