Sertifkatene i spørretimen

Stortingets spørretime begynner i dag kl 1000, og flere partier vil ta opp overgangsreglene knyttet til sertifikatene med Olje- og energiministeren. Småkraftforeninga vil følge med på svarene til Riis-Johansen.
Frp’s Ketil Solvik-Olsen spurte om Riis-Johansen ville vurdere overgangsordningen på ny, hvorpå Riis-Johansen svarte nei. Solvik-Olsen viste så til regjeringens st.meld. 11 (2006-07) hvor kraftverk opp til 3 MW var lovet sertifikater.

Riis-Johansen ble også spurt av Frp’s Skumsvoll om han kan garantere at at sertifikatmarkedet kommer fra 2012. Svaret fra Riis-Johansen var at det jobbes med det som siktepunkt.

Også Høyres Siri Meling og Krfs Line Henriette Hjemdal tok opp overgangsordningene og troverdigheten til sertifikatordningen som sådann, uten at svarene var særlig klargjørende.

Småkraftforeninga er glade for at en mer eller mindre samlet opposisjon står bak kravet om å gjøre om overgangsreglene slik at også kraftverk over 1 MW inkluderes i overgangsreglene.

Småkraftforneinga vil fortsatt arbeide for at overgangsreglene endres og vi føler oss sikre på at siste ord i saka ikke er sagt.

Se link for TV overføringen av spørretimen.