Radiodebatten ga ingen nye lovnader

Ikke uventet forsvarte Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen overgangsreglene fra november i fjor. Frps Ketil Solvik-Olsen tok kraftig til motmele mot Riis-Johansen argumentasjon. Frp, H, V og Krf vil i dag fremme et forslag om å innfri de tidligere løftene altså uten 1 MW begrensningen.
Solvik-Olsen beskylte Riis-Johansen for blank løgn i sertifikatsaken.

Småkraftforeningas Egil Berge la frem sin sak på en god måte, men fikk altså ingen nye lovnader fra statsråden.

Småkraftforeninga støtter nå opposisjonens innspill om endrede overgangsregler, og vi mener at Senterpartiet bør kunne støtte forslaget til en samlet oposisjon. Det vil sikre forslaget flertall i Stortinget. Og selv om det vil innebære at man går i mot eget forslag, så har Sp flere ganger hevdet at begrensingene i overgangsordningene ikke var Sp sitt ønske.

Se link til innslaget.