Fulle ordrebøker for turbinprodusent

Småkraftforeninga har tidligere meldt om leverandører som merker tilknytningsstoppen på Vestlandet på kroppen. Det er derfor gledelig å registrere at flere leverandører også går godt, deriblant Energi Teknikk fra Kvinherrad, Hordaland som produserer løpehjul til småkraftverk.
Selskapet opplyser at de har inngått kontrakter på leveranse av åtte komplette turbinanlegg til en verdi av 50 millioner kroner. Ordrereserven er pr i dag på rekordhøye 110 millioner kroner.

Se link for mer info.