Senterpartiet ønsker omkamp

Sterke krefter i Senterpartiet vil ha omkamp i denne saken. Det startet med at fylkeslaget i M&R Senterparti gjorde et vedtak på sitt årsmøte nylig. Det er fulgt opp av en samlet opposisjon på Stortinget som har sendt inn et Dok. 8 forslag som skal behandles i Storinget i løpet av våren. Dette er på mange måter Småkraftnæringa sin biodieselsak. Et samlet Storting sto i sin tid bak vedtaket for å unngå byggestopp i småkraftutbygginga etter et tørrår i 2003. Det har tatt tid å få ordningen med grønne sertifikater på plass (10 år etter Sverige) og i mellomtiden har småkrafteierne bygd det ene kraftverket etter det andre.
Fra å ha en leverandørindustri i 2003 på noen få firmaer, har Norge nå en stor og dyktig leverandørindustri som kan levere det småkraftbransjen trenger til utbygging, det være seg konsulenttjenester, turbiner, rør og alt annet som trengs for å realisere et småkraftverk.

Hadde ikke vedtaket om at alle som bygde etter 01.01.2004 kommet i 2003, hadde Norge stått langt tilbake. Oppbygging av leverandørindsustrien måtte i såfall starte i 2010 eller i 2012. Småkraftverkene er således til god nytte for landet; som produsent av ren fornybar energi og til næringsutvikling i distrikts Norge.

Småkraftverkene kommer dessuten godt med denne våren. De leverer kraft inn i et marked i ubalanse 1 måned før snøsmeltinga starter de store magasingkraftverkene. Småkraftverkene bidrar således direkte til en bedret forsyningssikkerhet og kraftbalanse.

Det smått paradoksale i situasjonen er at det er et klart flertall på Stortinget for å fjerne 1 MW begrensningen i overgangsreglene. Det er kun Ap og Sv som ikke støtter dette, siden Sp hele tide har sagt at de ønsker å holde tidligere lovnader.

Senterpartiet har derfor en unik sjanse til å rette opp en urett gjort mot pionerer og foregangsmenn som har satt i gang denne næringen i landet. Entreprenørkap og fremsynhet blant grunneiere og bønder kan ikke “belønnes” med utestengelse fra det kommende sertifikatmarkedet, særlig ikke når de er lovet å få bli med.

Både Olje og Energiminister Terje Riis-Johansen og leder i Energi- og miljøkomiteen Erling Sande blir å treffe på Småkraftdagane i Haugesund neste onsdag der de skal holde innlegg på konferansen.