Sima – Samnanger får ja

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier i følge VG trolig ja til en ny 420 kV kraftlinje i Hardanger. Formålet er å styrke forsyningssikkerheten til Bergen. I tillegg vil den nye linja bidra til økt småkraftkapasitet i regionen.
Småkraftforeninga støtter således Riis-Johansen sin beslutning, og håper samtidig at han vil komme med en tilsvarende beslutning gjeldende Fardal-Ørskog linja. Denne linja er som kjent helt sentral for å få slutt på tilknytningsstoppen av småkraftverk i området.

Fardal-Ørskog vil også bidra til å utjevne prisforskjellene mellom Sør-Norge og Midt-Norge.