Vellykket småkraftdager i Haugesund

Småkraftdagene i Haugesund avsluttes med to kraftverksbefaringer i Imsland, og med det avsluttes årets småkraftdager. Alle foredragene vil bli lagt ut på Småkraftforeningas hjemmeside om kort tid. Se link.
Småkraftforeninga vil med dette takke alle deltagere, utstillere, foredragsholdere og ikke minst NVE som holdt et eget seminar første dagen. NVE holdt også foredrag siste dagen. En spesielle takk rettes til NVE og vi håper å kunne gjenta samarbeidet også til neste år.

Småkraftdagene 2011 vil forøvrig bli arrangert på Rica Hell, Stjørdal 22.-24. mars 2011.