Foredragene er lagt ut på hjemmesiden

Alle foredragene som ble avholdt på Småkraftdagene er nå lagt ut på vår hjemmeside. Foredragene ligger under «Foreninga» – «Årsmøtet» i venstremargen.
Eller klikk på linken.