Foredragene er lagt ut på hjemmesiden

Alle foredragene som ble avholdt på Småkraftdagene er nå lagt ut på vår hjemmeside. Foredragene ligger under “Foreninga” – “Årsmøtet” i venstremargen.
Eller klikk på linken.