Kraftverksbefaring på Ølmedal Kraftverk

En sentral begivenhet på Småkraftdagene er kraftverksbefaringene. I år beseøkte vi to kraftverk nemlig Ølmedal kraftverk og Imsland kraftverk.
I det følgende omtales Ølmedal kraftverk, og vi vil presentere Imsland kraftverk tilsvarende når webredaktøren får bildene fra befaringen.

Ølmedal kraftverk er eid av 6 grunneiere i Ølmedalen. Kraftstasjonen er i sin helhet sprengt inn i fjellet. Anlegget består av en peltonturbin 910 kW og en francisturbin på 3,5 MW. Tilsammen gir dette ca. 4,5 MW. Begge turbinene er levert av Fadum tekniske i Drammen.

Fallet er på 150 m, og produksjonen er estimert til drøyt 16 GWh. Utbyggingskostnaden bikket såvidt 3 kr/kWh. Anlegget er helt nytt og er kun prøvekjørt nå i vinter (februar 2010). Anlegget er per i dag ikke sertifikatberettiget og eierne er opprørt over at de ikke får ta del i det kommende sertifikatmarkedet siden de hadde byggestart før 7. september 2009.

Eierne forteller om en smertefri byggeprosess og gir mye skryt til entreprenøren Vikedal Mur og Anlegg AS (www.vikedalmuroganlegg.com).

Småkraftforeninga gratulerer eierne med et flott anlegg!