Småkraftseminar i Vrådal

Telemark Bondelag, Faun Naturforvaltning, AT Skog, Småkraftprosjektet i Norges Bondelag og Småkraftforeninga inviterer til Småkraftseminar i Vrådal 24. mars på Quality Straand Hotell i Vrådal. Seminaret har som mål å skape økt interesse og kunnskap om småskala kraftproduksjon. Økt lønnsomhet med grønne sertifikater. Gi informasjon som grunnlag for et første skritt mot utbygging. Informere rettighetshavere om ulike alternativ for finansiering i egen regi eller i samarbeid med andre aktører.
Program:
Fra kl.09.30 Kaffe/te og rundstykke
10.00-10.15 Åpning v/ arrangørene
10.15-10.30 Kort oversikt over småkraftnæringa og arbeidet i Småkraftforeninga v/ Bjørn Lauritzen
10.30-11.00 Erfaringer med småkraft i Telemark v/ grunneier Gunnar Wraa.
11.00-11.45 Fallretter, grunneiersamarbeid og avtaler v/ prosjektleder Terje Engvik
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Planlegging, prosjektering og konsesjonsbehandling av småkraftverk
v/ konsulent Jan Ove Øksendal
13.30-14.00 Småkraftøkonomi, grønne sertifikater og kraftmarkedet v/ Bjørn Lauritzen
14.00-14.30 Kaffepause
14.30-15.00 Småkraftfinansiering v/Bjørn Aage Seem Holmen, Norsk Kraft AS
15:00-15.30 Åpen post – spørsmål/ diskusjon
15.30-15.45 Avslutning

Se link for fullstending info.

Velkommen!