En prissone tidligst i 2013

Arbeiderpartiets fylkeslag i Møre og Rømsdal og i Trøndelag tar nå til orde for å få kun en prissone i Norge. Dette støttes nå offentlig av Statsminister Jens Stoltenberg. Også Småkraftforeninga støtter dette målet men vi minner om at et prisområde krever at både Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal faktisk blir bygd.
Det igjen forutsetter at konsesjon blir gitt (opprettholdt), og hvor lenge vi skal ha fem ulike kraftpriser i Norge er i sin helhet opp til olje- og energiministern som har begge disse sakene på sitt bord.

Småkraftforeninga minner om at hvis konsesjonene utsettes til høsten/vinteren, så innebærer det ett års utsettelse og målet om ett prisområdet blir utsatt tilsvarende til 2014.