Kraftverksbefaring Imsland Kraftverk

Det andre kraftverket som fikk besøk av deltagerne fra Småkraftdagene var Imsland kraftverk AS. Imsland kraftverk eies i hovedsak av Fjellkraft AS. Kraftverket har følgende data:
Imsland Kraftverk er lokalisert i tettstedet Imsland i Vindafjord kommune, om lag 70 km kjøring øst for Haugesund. Fjellkraft inngikk avtale om utvikling av kraftverket i 2005, og ble tildelt konsesjon i 2007. Kraftverket vil utnytte vannføringen i Imslandselven mellom Ølmedalsvannet og Imslandsjøen, og er forventet ferdigstilt november 2009.

Kraftverket, som benytter et netto fall på ca. 105 meter, bygges utelukkende i fjell. Vannveien består av en tilløpstunnel på 950 meter som munner ut i maskinsalen der to Francisturbiner på henholdsvis 3,2 og 2,2 MW monteres. Fra maskinsalen føres vannet til Imslandselven gjennom en 50 meter lang utløpstunnel.

Utbyggingen skjer i regi av et eget prosjektselskap, Fjellkraft Imsland AS, der Fjellkraft eier ca 91 % av aksjene. Anleggsarbeidene i Imsland utføres av AF Gruppen, mens den elektromekaniske pakken leveres av Kap Horn Energi AB. Både i planleggingen og under byggingen er det lagt spesiell vekt på å ta hensyn til annen næringsvirksomhet og bygdas særpreg. Prosjektet ledes av Thomas Hunstad i Fjellkraft AS.

Småkraftforeninga ønsker lykke til med oppstart og drift.