Norges Vel skal kartlegge manglende småkraftutbgginger

NVE har engasjert Norges Vel for å undersøke hvorfor så mange planlagte mikro- og minikraftverk likevel ikke blir realiserte. Småkraftforeninga kjenner til dette og mener at årsaken først og fremst dreier seg om økonomi. Mindre utbygginger får ofte en høyere utbyggingspris per kWh enn større anlegg. Ofte kommer eiendomsskatten som en ekstra byrde og flere sier de har droppet planene etter at kommunene innførte eiendomsskatt.
Hele 68% av kommunene i Norge har nå innført eiendomsskatt. Småkraftforeninga har tatt til orde for en gjennomgang av eiendomsskattesystemet siden denne skatten er mest belastenede for marginale anlegg, dvs. de med en høy utbyggingskostnad.