Dok. 8 forslag om sertifikatene

Som nevnt om tidligere har Frp, H, V og Krf gått sammen om et dok. 8 forslag om å utvide overgangsordningen for grønne sertifikater. Det er representantene Borghild Tenden, Ketil Solvik-Olsen, Line Henriette Hjemdal og Siri A. Meling som står bak forslaget.
Selve forslaget er som følger:

“Stortinget ber regjeringen sikre at alle anlegg med byggestart fra og med 1. januar 2004, og som kvalifiserer for grønne sertifikater fra 2012, inkluderes i overgangsordningen.”

Det sentrale i forslaget er at begrensningen på 1 MW oppheves og at alle anlegg med byggestart fom. 01.01.2004 blir sertifikatberettiget.

Småkraftforeninga er selvsagt glade for dette initiativet og påpeker at med Sp sin stemme så har forslaget flertall i Stortinget.

Status i saksbehandlingen er at saken er til behandling i Energi- og miljøkomiteen
Forslag fra (FrP, H, KrF, V).