Hjørnegård tror det blir krevende å innføre sertifikatene i 2012

Årsaken skulle være at innføringen av sertifikatene vil være upopulært i et valgår. Nå er det ikke Stortingsvalg før i 2013, så da er nok det glemt, men hovedpoenget er jo at sertifikatene ikke vil belaste forbrukerne i noen stor grad og kanskje ikke i det hele tatt.
Småkraftforeninga har beregnet at gjennomsnittskostnadene for en husstand vil være om lag 400 kr per år. Hvis man tar med en utvidet overgangsordning øker dette til 480 kr år noe som er omtrendt som en bensintankfylling.

Og da er ikke effekten av den økte kraftproduksjonen tatt med. Det er mye som tilsier at sertifikatkostnaden faktisk vil være lavere enn en mulig reduksjon i kraftprisen.

Småkraftforeninga mener derfor at det ikke er relevant å frykte en prisøkning til forbruker, verken i et valgår eller ellers.