Småkraftseminar i Vrådal i gang

Småkraftforeninga holder i dag innlegg på et småkraftseminar i Vrådal. Om lag 35 interesserte møtte opp for å høre om småkraftbransjen, erfaringer med kraftverk i drift, fallretter og organisering av grunneiersamarbeid, avtaler, planlegging og prosjektering, konsesjonsbehandling, småkraftøkonomi, grønne sertifikater, kraftmarkedet og finansiering.
Seminaret ble arrangert av Telemark Bondelag, AT-Skog og Faun naturforvaltning