Lødemel med en interpellasjon til Brekk

Bjørn Lødemel (H) har i dag sendt en interpellasjon til Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). Interpellasjonen er slik:
“Stortingets president

Interpellasjon frå representanten Bjørn Lødemel til landbruks- og matministeren

Landbruket er ei viktig distriktsnæring som sysselset mange, og som skapar betydelege ringverknader for anna næringsliv. Mange bønder slit med låg inntening, og småkraft er peika på som ei viktig inntektskjelde for landbruket. Dessverre har regjeringa øydelagt inntektsgrunnlaget for eigarane av 158 småkraftverk ved å bryte lovnadane om grøne sertifikat. Det fører til tap av store inntekter og kan føre til konkurs for fleire bønder. Høgre vil halde lovnadane om grøne sertifikat for småkraftverk som er bygde etter 1.1.2004. For Eidsdal kraft AS ville dette bety 4-5 mill. kroner årleg frå grøne sertifikat. Det hadde vore med på å sikre inntektsgrunnlaget. Totalt tapar småkrafteigarane 400 millionar kroner pr. år på regjeringa sitt løftebrot så lenge sertifikatperioden varer. Vil statsråden arbeide for at regjeringspartia sine løfter om grøne sertifikat blir gjennomført og dermed sikre inntektsgrunnlaget for mange bønder.

Interpellasjon
Bjørn Lødemel”

Småkraftforeninga venter i spenning på svaret fra Brekk. Lødemel bruker forøvrig en av Småkraftforeningas medlemmer som eksempel, nemlig Eidsdal Kraft AS.

Småkraftforeninga vil selvsagt legge ut svaret fra Brekk når det foreligger om en måneds tid.

En interpellasjon er et skriftlig spørsmål men i motsetning til ordinære skriftlige spørsmål, kan flere representanter delta i debatten og melde seg på talerlista.