Riis-Johansen nøler med konsesjonene

Verken Sima-Samnanger eller Ørskog-Fardal (Sogndal) får konsesjon før Påske. Dermed kan det se mørkt ut for operative linjer før tidligst i 2014. Småkraftforeninga finner nølingen med kraftlinjekonsesjonene uforståelige og mener at disse to linjene må komme på plass i henholdsvis 2012 og 2013.
Riis-Johansen sier han vil utrede sakene ytterligere. Dermed er risikoen betydelig for at Midt-Norge også nær fremtid vil oppleve svært høye kraftpriser.

Se link til mer info.