Solvik-Olsen fikk svar på sertifikatspørsmål

Frps Ketil Solvik-Olsen har stilt et skriftlig spørsmål om sertifikatene til Olje- og energiministeren. Solvik-Olsen spurte om forskjellen på situasjonen i 2006 da sertifikatforhandlingene strandet og dagens forhandlingssituasjon. Riis-Johansen viste til regjeringsskiftet i 2005, feed-in initiativ og strandede forhandlinger. Han viser også til det nye initiativet i 2007.
Småkraftforeninga mener spørsmålet til Solvik-Olsen er meget relevant, ikke minst med tanke på de siste dagers utvikling (referert hos tu.no og europower.com) hvor statssekretær Sigrid Hjørnegård sier rett ut at det heller ikke nå finnes garantier for at Norge blir en del av det svenske sertifikamarkedet (jf. http://www.tu.no/energi/article241059.ece).

Spørsmål og svar finnes ved å følge linken, og så for den enkelte selv vurdere om man ble noe klokere av svaret.