Solvik-Olsen med skriftlig spørsmål om vassdragsvern

Frps Ketil Solvik-Olsen har formulert et skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren. Spørsmålet er som følger:
«Stortinget, 29. mars 2010

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til olje- og energiministeren:

Norge har offisielt vernet om lag 45 TWh vannkraft for å ivareta viktige naturverdier. Samtidig melder Småkraftforeningen at sumvirkninger og INON brukes som hjemmel av NVE til å avslå konsesjoner i vassdrag som ikke er vernet. Det indikerer jo at NVE egentlig mener vassdraget burde vært vernet. Hva er begrunnelsen, og hvilken hjemmel ligger til grunn, for at sumvirkninger i ikke vernede vassdrag skal kunne medføre konsesjonsavslag?

Begrunnelse:

Skriftlige spørsmål
Ketil Solvik-Olsen»

Småkraftforeninga er glad for at Solvik-Olsen setter fokus på en viktig problemstilling. Småkraftforeninga frykter at fylkesvise planer sitt fokus på blant annet INON-begrepet, vil kunne medføre restriksjoner tilsvarende de som finnes innenfor vernede vassdrag også uten for vassdragsvernet.