Riis-Johansen inviterer til samråd i Trondheim

Bakgrunnen skal være at statsråden ønsker å høre synspunktene til en rekke representanter fra landsdelen. Riis-Johansen har invitert representanter for landsdelens folkevalgte organer, nærings- og arbeidstakerorganisasjoner, kraft- og nettselskap og miljøorganisasjoner er invitert til samrådet.
Underlig nok er ikke Småkraftforeninga invitert til tross for at våre medlemmer i meget stor grad bidrar positivt til både kraftbalansen og forsyningssikkerheten i regionen.

I Møre og Romsdal er det 86 små kraftverk, totalt med en samlet ytelse på 180 MW og etter 01.01.2004 er det realisert 32 nye små kraftverk med en effekt på 90 MW ren kraft.

Tilsvarende er det i Trøndelag 98 små kraftverk, totalt med en ytelse på 115 MW og etter 01.01.2004 er det realisert 35 nye små kraftverk med samlet en effekt på 24 MW ren kraft.

I begge fylka er det et betydelig småkraftpotensiale som ikke er realisert.