Statnett søker konsesjon på Nord.Link

Statnett har i dag levert konsesjonssøknaden gjeldende en ny sjøkabel fra Norge til Tyskland. Dermed eksisterer det to konkurrerende kablingsalternativer siden konstellasjonen Lyse og Agder Energi m.fl. allerede har søkt om konsesjon for sin NorGer kabel.
Statnett sin Nord.Link alternativ er planlagt med en kapasitet på 1 400 MW, blir om lag 600 km lang og kan stå ferdig i perioden 2016-2018. Kabelen er planlagt ut i fra Øksendal i Sirdal kommune til Diele/Brunsbüttel i Nord-Tyskland

Småkraftforeninga hilser også dette alternativet velkommen og mener det er helt sentralt at eksport/importkapasiteten økes i Sør-Norge.

Se link for mer info.