Ingen avklaring av Ørskog-Fardal

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen kom ikke med noen avklaring i konsesjonsspørsmålet for Ørskog-Fardal linja på samrådsmøtet i Trondheim i går. Til Montel sa Riis-Johansen følgende:
«– Jeg skal love at vi ikke bruker en dag mer enn nødvendig på å behandle søknaden. Men vi ser også det lokale engasjementet med hensyn til trasévalg, og vi kan ikke hoppe bukk over en ordinær saksbehandling. Vi har satt mye folk til å jobbe med saken, og de jobber intensivt nå.»

Også Statnett sjefen Auke Lont var med på møtet i går, og han er ikke imponert over fremdriften i OEDs behandling av de omsøkte linjene. Lont sa at i Norge er folk gode til å la det beste bli det godes fiende. Hele tiden kommer vi opp med noe som vi tror blir bedre, slik at vi ikke kommer i gang med de gode tingene.

Småkraftforeninga er bekymret over statsråden manglende beslutningsevne, og er enige med Lont om at vi ikke må se etter løsninger enn det som er nødvendig.

Situasjonen i Midt-Norge blir også drøftet i dag med statsråden og Småkraftforeniga til stede.