Ørskog-Fardal er en forutsetning for utvikling på Vestlandet og i Midt-Norge

Statnettsjefen Auke Lont tok en Cato d.e., da han åpnet sitt innlegg med “at forøvrig bør Ørskog-Fardal bygges”. Dette er et ordspill på den etterhvert famøse romerske senator Marco Porcius Cato den eldre, som alltid avsluttet sine innlegg med at forøvrig bør Karthago ødelegges, uansett tema.
Med dette markerte Lont at Ørskog-Fardal er helt avgjørende for både forsyningssikkerhet, ny produksjon og ikke minst målet om en mest mulig lik kraftpris over hele landet.

Lont nevnte også linjas betydning for å realisere ny småkraftproduksjon i regionen.

Småkraftforeninga mener det er gledelig at Statnettsjefen er så tydelig når det gjelder behovet for ny overføringskapasitet, og han legger et ikke ubetydelig press på statsråden.