Riis-Johansen sier at sertifikatene er i rute

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i sitt innlegg i Trondheim i dag at sertifikatene er i rute og at man nå diskuterer tekniske spørsmål med svenskene. Riis-Johansen sier at svenskene nå har inntatt implementeringen med Norge i sine offisielle dokumenter og at dette nå er godt forankret i Riksdagen.
Riis-Johansen kom også inn på linjenettet og da spesielt Ørskog-Fardal, men var klar på at han ikke kunne hoppe bukk over det han kalte gode prosesser. Han kom heller ikke med noen dato for vedtak, men viste til at dette er en politisk prosess som ikke er mulig å tidfeste eksakt.