Nye kraftkriser kan ramme Midt-Norge i årene som kommer.

Fra Adressas leder har vi sakset følgende meningsytring. Svaret fra Riis-Johansen er like forstemmende som det er trist. Det er den eneste sikre konklusjonen, etter at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har brukt to dager på kraftsituasjonen i landsdelen.
Som ventet kom det ingen garantier om at krisevinteren 2010 ikke skal gjenta seg. Det er likevel bekymringsfullt at statsråden ikke beskriver tiltak som på kort sikt kan redusere faren for en ny kraftkrise, der prisene løper løpsk.

Terje Riis-Johansen hadde ikke med seg noen verdens ting til møtene i Trondheim. Det eneste konkrete signalet fra statlig hold kom ikke fra statsråden, men fra hans faginstans Statnett. Statnett lover god forsyningssikkerhet og en felles norsk engrospris på elektrisk kraft om fem år. Selv dette hviler på en avgjørende forutsetning, at olje- og energiministeren tar en snarlig beslutning om å bygge den planlagte kraftledningen Ørskog – Fardal.

Svaret fra Riis-Johansen er like forstemmende som det er trist. Han har sittet på saken om den omstridte kraftledningen i over 300 dager, men kan ikke love at tempoet blir satt opp. Vi er ikke imponert, for å si det forsiktig. Uten snarlige og effektive beslutninger er han på vei mot samme skjebne som sine partikolleger og forgjengere, Odd Roger Enoksen og Åslaug Haga. Begge viste seg å by på ord, og ord alene. På et av arrangementene denne uken var det Fremskrittspartiets Tord Lien som tydeligst satte fingeren på problemet: Det mangler to typer kraft; elektrisk kraft og handlekraft.

Riis-Johansens departement og Norges- vassdrags- og energidirektorat må slutte å bruke år etter år etter år, før det kommer avgjørelser om kraftledninger og ny kraftproduksjon. Situasjonen i Midt-Norge blir ikke bedre av at Riis-Johansen understreker at han akkurat nå er mest bekymret for situasjonen i Hordaland. Det er delvis korrekt når Riis-Johansen peker på at problemene på Vestlandet og i Midt-Norge er resultat av 20 års unnasluntring med å investere i kraftnettet. Men et slikt bakteppe gjør handlingslammelsen bare enda mer uakseptabel.

Den kroniske mangelen på kraft i Midt-Norge og en sårbar overføringskapasitet til Bergen, er symptomer på en politisk beslutningsvegring som preger regjeringen i energispørsmål. Fra flere hold kommer det nå signaler om at regjeringen ligger dårlig an med å få på plass ordningen med grønne sertifikater innen 2012. Det føyer seg inn i samme mønster når regjeringen mistenkes for å være bakpå i arbeidet med tilpasning til EUs fornybardirektiv.
Norge trenger en energipolitikk, og Midt-Norge trenger i tillegg tiltak som virker raskt. Mulighetene er flere, og regjeringen har fått en lang liste med forslag.

Dessverre kan ingen ta avgjørelser for dem.

Se link til adresseavisen.