Kontaktinfo til styret i Småkraftforeninga

På årsmøtet i Haugesund nylig ble det valgt nytt styre. Hele tre nye styremedlemmer ble valgt inn (halve styret). Vi har nå også fått lagt ut kontaktinfoen til de nye styremedlemmene (og de gamle) på våre hjemmesider. Se link (scroll litt ned på siden).