NVEs årsmelding for 2009 er klar

NVE slapp i dag sin årsmelding for 2009. Småkraften er omhandlet flere steder i rapporten og den inneholder en oversikt over gitte konsesjoner mv. De gav 55 konsesjoner mens 17 fikk avslag og to ble innstilt til vedtak hos OED. NVE behandlet således 74 konsesjoner i alt, noe som var en oppgang på 21 saker fra 2008.
Agnar Aas innrømmer imidlertid at de fortsatt har utfordringer knyttet til konsesjonsbehandlingen av småkraften. Aas sier i årsmeldingen at konsesjonskøen vil ha høy prioritet fremover.

Se link til årsmeldingen.