Småkraftforeninga og G4 bak felles utspill

G4 og Småkraftforeninga går nå sammen om et felles utspill knyttet til nettproblematikken. Bakgrunnen for samarbeidet er blant annet forslaget som foreligger om et utvidet anleggsbidrag og en sammenblanding av sertifikatene og anleggsbidrag (som i realiteten medfører at sertifikatene vil gå til nettinvesteringer og ikke til ny produksjon). I tillegg settes det fokus på den lammende situasjonen hvor siste utbygger må bekoste nettutbyggingen der nettet er fullt.
Det er utarbeidet en felles folder som gir en oversikt over manglende rammebetingelser og som foreslår en løsning på nettfinansieringen.

Vår holdning er at kraftnettet er felles infrastruktur akkurat som veier og jernbane.
– Felles infrastruktur bør betales av alle som nyter godt av det, ikke
bare kraftprodusenten.
– Nettutbygging utløst av fornybar energi bør finansieres over
sentralnettstariffen.

Folderen vil bli distribuert til sentrale beslutningstagere på Stortinget og i Olje- og energidepartementet.

G4 består av de offentlige utbyggingsselskapene Småkraft AS, Elvekraft AS, Norsk Grønnkraft AS og Fjellkraft AS.