Småkraftseminar i Målselv 2. juni

Arrangører er: Troms Bondelag/ Småkraftprosjektet i Norges Bondelag, Småkraftforeninga, Næringshagen i Målselv og Grønne Energikommuner. Sted for arrangementet: Auditoriet til Næringshagen i Målselv (mellom Andselv og Heggelia).
Tidsramme: Kl. 10-16.

Deltakeravgift: Det blir fastsatt en moderat deltakeravgift til bespisningsutgifter m.m.

Målgruppe: Fallrettseiere, kommunerepresentanter og andre småkraftinteresserte.

Påmelding: Skal skje til Troms Bondelag i Harstad (tlf 77 00 20 30).

Reise for langsveisfarende: Transporttilbudet ser ut til å være best via Tromsø. Evenes er et alternativ.

Seminarprogram: Endelig program blir først fastsatt om en drøy uke men stikkord for programpostene er: Presentasjon/ ressursgrunnlag, grunneiersamarbeid og utbyggingsformer for småkraft, planlegging av kraftverk i egen regi, konsesjonsbehandling og kommunenes rolle i småkraftsaker, verdiskaping – rein energiproduksjon og miljøhensyn med erfaringer fra Sunndal kommune, småkraftfinansiering, viktige næringspolitiske saker i småkraftnæringa og åpen post.