Enova får kritikk av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen kommer i en ny rapport med sterk kritikk av Enova. Riksrevisjonen kritiserer Enova kraftig for å blant annet forskuttere ny produksjon og bruker uttrykket “drømmestrøm”. Enova har rett og slett ikke klart å nå målene og Riksrevisjonen påpeker det samme som alle oss andre har ristet på hodet over i flere år, nemlig at kontraktsfestede prosjekter ikke er det samme som faktisk produksjon.
Enova blir av Riksrevisjonen beskyldt for å manipulere dataene slik at de fremstår som flinkere enn de faktisk er. Dette er etter Småkraftforeninga særs alvorlig for et statsforetak.

Kjernespørsmålet er imidlertid hvilket motiv de har for å manipulere dataene og hvem de egentlig prøver å lure.

Småkraftforeninga kan jo bare spekulerer, men det må jo være velgerne de prøver å lure. Resultatet er imidlertid at de lurer hele samfunnet, bedriftene i Norge og ikke minst hele klimasaken.

Når det gjelder motivet for lureriene så kan vi ikke annet enn spekulere videre, men Olje- og energidepartementet får den statistikken de vil ha (ber om) og som igjen rettferdiggjør at Enova får pengene de vil ha for videre drift.

Mon tro hva Eva Joly ville ment om denne samrøra.

Dette står i sterk kontrast til småkraftbransjen som aldri er blitt funnet verdig å komme inn i Enovas programmer. Men når man ser på hvordan disse programmene fungerer, så er det kanskje like greit.

Se link til hele raporten fra Riksrevisjonen.