NorNed fortsatt ute av drift

I følge den Nederlandske systemoperatøren Tennet vil ikke NordNed komme i drift før i slutten av april. NorNed har som kjent vært ute av drift siden 29. januar i år. Det er også blitt kjent at Tennet ikke selv klarer å reparere kabelen, men har bedt Statnett om å gjøre dette (kilde: Montel).
NorNed sine langvarige problemer bør også være et tankekors for alle som ønsker at deler av det norske sentralnettet skal sjøkables, jf. debatten om Ørskog-Fardal linja.