Frp vil ha granskning

I en pressemelding tar Frps Ketil Solvik-Olsen og Øyvind Vaksdal til orde for at Enovas rolle bør diskuteres i Stortinget. Fra pressemeldingen har vi sakset følgende:”FrP mener Riksrevisjonens kritikk mot Enova er oppsiktsvekkende og bør få konsekvenser for regjeringens oppfølging av foretaket. Partiet utelukker ikke at kontrollkomiteen bør ha en høring om saken.
– Enova har vært regjeringens svar på alt innen ENØK og fornybar energi. Da må Stortinget snart få stille noen kritiske spørsmål til Enova, sier Ketil Solvik-Olsen, energipolitisk talsmann i FrP

Riksrevisjonen har i dag fremlagt en rapport om Enovas drift og forvaltning. Rapporten kommer med kraftig kritikk vedrørende flere sider av virksomheten. FrP mener kritikken er så skarp at man bør vurdere en høring i kontrollkomiteen.

FrPs Øyvind Vaksdal fra Kontrollkomiteen på Stortinget viser til mange punkter.
– Riksrevisjonen påpeker at Enova og regjeringen i liten grad følger opp om fastsatte mål faktisk realiseres. Riksrevisjonens gjennomgang viser også at realiserte energiresultater er lavere enn Enovas rapporterte resultater. De har videre påvist svakheter knyttet til Enovas saksbehandling, rapportering og oppfølging av den enkelte sak. Dette er ikke akseptabelt, verken for Enova eller regjeringen.

Solvik-Olsen mener tiden nå er moden for en debatt om Enovas fremtid.
– Vi må bestemme oss for hva vi vil med Enova fremover. Oppgaveporteføljen til Enova vil bli betydelig mindre de neste årene. Innføring av grønne sertifikater for fornybar energi, og kanskje hvite sertifikater for å stimulere energisparing, vil frata Enova mange av deres oppgaver i dag.

– I lys av Riksrevisjonens rapport er tiden derfor moden for å gjøre en del endringer i både formålet til Enova og måten de jobber på, avslutter Solvik-Olsen.”

Småkraftforeninga mener at det må være beklemmende for Enova å eventuelt bli gransket på denne måten. Småkraftforeninga mener Riksrevisjonens kritikk av Enova viser at den nåløyepraksisen som gjelder for tildeling av investeringsstøtte, ikke gir nødvendig forutsigbarhet til at det fattes beslutning om investering.

Et rettighetsbasert system som ikke er basert på en nitidig granskning, vil gi en langt større forutsigbarhet for investor. Grønne sertifikater er nettopp et slikt rettighetsbasert system som gir en helt annen trygghet og forutsigbarhet for de som skal fatte beslutning om investering.