Småkraften en del av løsningen i Midt-Norge

Det ene kraftkrisemøtet etter det andre arrangeres for tiden i Midt-Norge. Småkraftforeninga har deltatt på noen av disse og vi kan slå fast at småkraften er en del av løsningen i Midt-Norge.
Det er bygd ut betydelig med småkraft som er med på å avhjelpe situasjonen. I tillegg viser en gjennomgang av konsesjonssøkte vannkraftprosjekter at småkraften representerer ytterligere 1 TWh samlet for fylkene Møre og Romsdal (743 GWh), Sør-Trøndelag (238 GWh) og Nord-Trøndelag (260 GWh). Samlet effekt i alle tre fylkene er på drøye 280 MW.

Dette vil i årene som kommer kunne gi et vesentlig bidrag til både kraftbalanse og forsyningssikkerhet, og vil virke dempende på kraftprisen.

Dette potensialet vil imidlertid kun bli realisert dersom et sett med sentrale virkemidler innrettes i favør av småkraftbransjen. I første rekke gjelder dette tilgang til nett til en kostnad som er til å leve med. I den sammenheng vil NVE sitt forslag til et utvidet anleggsbidrag, hvis det blir innført, redusere potensialet betraktelig.