Ingen hjelp å få fra Finland

Verdens største atomkraftverk, finske Olkilouto 3 på solide 1600 MW, kommer neppe i drift i 2012 som planlagt. Dermed får ikke Midt-Norge drahjelp til å unngå kommende kraftkriser riktig ennå. Et annet poeng er at Olkilouto 3 får en totalkostnad på 64 milliarder kr. Effekten er som nevnt på 1600 MW noe som gir en maksproduksjon på solide 14 TWh i året.
Det gir en investeringskostnad på drøye 4,5 kr/kWh.