IEA skal intervjue Småkraftforeninga

IEA eller International Energy Agency skal dybdeintervjue Småkraftforeninga. Hensikten er å kartlegge energipolitikken i det enkelte medlemsland. Opplegget er heller hektisk hvor IEA skal ha møter med en rekke organisasjoner i tillegg til representanter fra myndightene.
Småkraftforeninga vil fokusere på rammebetingelser knyttet til nett, byråkrati (inkludert konsesjonsprosessen) og støtteordninger (inkludert sertifikatene).

Resultatet fra IEAs dybdeunderskeølse vil bli presentert i en egen rapport.

Se link for mer info om IEA.