Statnett har analysert vinterens pristopper

Statnett har sett på årsakene til ekstremprisene vi opplevde i Midt-Norge i vinter. Høyt forbruk og lav produksjon er ikke overraskende trukket frem som hovedårsakene. De har videre kommet til at det høye forbruket skyltes en kald værtype.
For en mer nyansert analyse vises det til Statnett sine hjemmesider (link).

http://www.statnett.no/no/Nyheter-og-media/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv—2010/Begrenset-produksjon-hoyt-forbruk-og-lav-prisfolsomhet-ga-vinterens-pristopper/