Nettmøte i Oslo

Småkraftforeninga og Småkraftalliansen G4 gjorde felles sak på et kontaktmøte ledet av Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Riis-Johansen ønsket innspill om aktuelle nettspørsmål og G4 og Småkraftforeninga la frem forslag til løsning på nettfinansiering hvor nettutbygging utløst av fornybar energi finansieres over sentralnettstariffen.
Småkraftforeninga og G4 fremførte også en kritikk av NVEs utredningsrapport som i for liten grad har vurdert våre innspill og generelt sett legger opp til at småkraftprodusentene skal betale for nytt nett.

Det kan tydeligvis ikke gjentas for ofte at kraftnettet er felles infrastruktur akkurat som veier og jernbane, og at det er opplagt at dette er et ansvaret er felles for hele nasjonen.