Midt-Norsk kraftopprør mot regjeringen

På et kraftmøte på Rica Hell fikk regjeringen kraftig kritikk av egne partifeller. Representanter fra Ap, Sv og Sp tok til kraftig motmæle mot regjeringens energipolitikk i regionen og de mener regjeringen har sviktet Midt-Norge.
Småkraftforeninga mener dette er kraftig kost for regjeringen og mener at Riis-Johansen som et strakstiltak må gi konsesjon til Ørskog-Fardal linja. Det vil ikke bli noen varig løsning verken på forsyningssikkerheten eller kraftbalansen i regioen før den linja er operativ.

Småkraftforeningas styremedlem Egil Berge (Sp) deltok forøvrig på møtet.

Se link for mer info.