Norsk svensk sertifikatmøte i neste uke

Montel melder om at det blir et norsk svensk sertifikatmøte på statsrådsnivå i neste uke. I følge departementssekretær Erik Thornström på näringsdepartementet i Sverige så pågår det intensive diskusjoner på departementsnivå med ukesvise kontakter. Det tas sikte på å ha et detaljert dokument klart innen sommeren.
Småkraftforeninga ser dette som svært positivt at en fremdrift også bekreftes på svensk side, og hele sertifikatordningen rykker med dette noen hakk nærmere.