Turistforeningen vil stoppe småkraftutbygginger (unntatt egne)

Turistforeningen inviterer til seminar om hvordan utbygging av blant annet småkraft skal stanses. I kjent fremstilles småkraftutbygginger som en trussel mot levende vassdragsnatur, selv om det er dokumentert at småkraftutbygginger har minimal negativ effekt på nettopp vassdragsnaturen.
Det store paradokset er imidlertid at Turistforeningen selv har søkt om å bygge et småskala vannkraftverk at på til innen for at landskapsvernområde.

Turistforeningen sitter således i et av de skjøreste glasshusene noensinne når de på den andre side fronter en massiv motstand mot andres utbygginger.

Seminaret arrangeres forøvrig i Oslo 27. april(se link for mer info).