Hommafossen Kraft AS åpnet

Småkraftforeninga var til stede ved åpningen av Hommafossen Kraft AS på Heskestad, Moi Rogaland. Også NVEs Agnar Aas og Torodd Jensen var tilstede ved åpningen. Kraftverket er forøvrig det andre (etter Mydland kraft) som har benyttet seg av retningsstyrt boring. Det er firmaet Nordhard som har stått for boringen.
Kraftverket utnytter et fall på om lag 150 meter, og effekten er på 990 kW. Forventet årsproduksjon er drøyt 3 GWh.

Turbinen er en tostrålers Pelton fra Slovenia. Generatoren er levert av Tsjekkiske TES. Det er forøvrig firmaet Ryfylke Elektro som har levert og miontert elmekutstyret.

Det er 8 grunneiere som står bak kraftverket som i sin helhet er bygget av grunneierne selv.

Småkraftforeninga gratulerer med et flott kraftverk.