Falleie kan ikke lenger trekkes fra grunnrenteskattegrunnlaget

I den nye Lignings ABC’en er det presisert at utbetalt falleie ikke lenger kan redusere grunnrenteskattegrunnlaget. Dette er dramatiske nyheter for alle kraftverk som er i grunnrenteposisjon dvs. har en generator med en påstemplet effekt på 5500 KVA eller mer.
Det er nærmest som om gjenferdet til tidligere statssekretær Geir Axelsen i finansdepartementet har vært ute å svevet over Skattedirektoratet.

Småkraftforeninga har i flere år ment at dagens grunnrenteskatt uten et bunnfradrag, medfører suboptimaliserte kraftverk noe som gir mindre kraft, inntekter og ikke minst mindre skatteinngang per naturinngrep.

Og selv for gjenferd bør det være en forskjell på et åpent sinn og høl i huet. Når man nå strammer ytterligere inn vil det si det samme som at man ikke ønsker at det skal etableres nye kraftverk mellom 5 og 10 MW.

Mangelen på bunnfradrag og ikke minst denne nye innstramningen, vil dessuten innebære at alle kraftverk som er bygget med en effekt mellom 5 og 7-8 MW, nå må måtte ta ned produksjonen til maksimalt 5 MW.

Dette er selvsagt helt meningsløst ut fra et samfunnsmessig perspektiv, men vil være helt nødvendig for det enkelte berørte kraftverk som er over 5 MW.

Småkraftforeninga vil nå intensivere sitt arbeid med å få til helt nødvendige endringer i grunnrentebeskatningen.