Fyllingsgraden i NO1 nærmer seg 10%

Vannstanden i magasinene fortsetter å synke og fyllingsgraden i NO1 området er nå på fattige 12,5%. Dette er betydelig under fjoråret (17%) og 2008 (20,8%). Det er dessuten lite snø i området slik at man er i stor grad er avhengig av nedbør for å få fart i både produksjonen og for å få opp fyllingsgraden.
Se link for detaljer.