Målselvprogrammet er klart

Programmet for småkraftseminaret i Målselv 2. juni er nå klart. Det legges opp til en bred gjennomgang av temaet hvordan realisere et småkraftverk og med mulighet for et kraftverksbesøk.
PROGRAM:
Næringshagen i Målselv – med tilbud om etterfølgende kraftverksbesøk i Dyrøy
Program:
09:30-10:00 Registrering og kaffe
10:00-10:30 Åpning og presentasjon av arrangørene. Ressursgrunnlaget for småkraft
10:30-11:15 Fallretter, grunneiersamarbeid og utbyggingsmodeller
Terje Engvik, Bondelagets Småkraftprosjekt
11:15-11:45 Planlegging av kraftverk i egen regi
Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga
11:45-12:30 Konsesjonssøknad og konsesjonsbehandling
NVE
12:30-13:15 Lunsj
13:15-13:55 Småkraft – kommunens rolle
Plansjef Gunnar Olav Furu i Sunndal kommune/Grønne Energikommuner
13:55-14:35 Finansiering av småkraftverk
Landkreditt
14:35-14:50 Kaffepause
14:50-15:05 Etablering og drift av kraftselskap
Terje Engvik, Bondelagets Småkraftprosjekt
15:05-15:30 Viktige næringspolitiske saker for småkraftnæringa
Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga
15:30-15:45 Presentasjon av Sandvik Energi
Turbinleverandøren Energi Teknikk A/S
15:45-16:00 Åpen post, avslutning av seminaret
16:00-19:00 Tilbud om befaring til Sandvik Energi i Mølnelva ved Skøvatnet i Dyrøy
(1,2 MW installert effekt, 99 m fallhøyde). 45 min. kjøring i privatbiler
Påmelding: Til Troms Bondelag innen 25. mai.
Tlf: 77 00 20 30 / e-post: troms@bondelaget.no
Informasjon: Fra arrangørene og prosj.leder Terje Engvik i Bondelagets småkraftprosjekt,
Tlf. 57 83 70 86/975 17 111, e-post terje.engvik@bondelaget.no
Deltakeravgift: Kr. 200 inklusiv enkel servering.
Målgruppe: Fallrettseiere, politikere og planleggere i offentlig sektor, entreprenører og
alle andre småkraftinteresserte.

Se link til eget programark.