Sertifikatene avhenger av det norske ambisjonsnivået

Sveriges energiminister sier til Montel at sertifikatsystemet kun vil fungere dersom Norge har et tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå. Det var på konferansen Nordic Energy Perspectives i Stockholm at Maud Olofsson sa dette. Hun sa videre at det kommer å behøves en utbygging av fornybar energi i både Sverige og Norge.
Småkraftforeninga er enig i Olofsson sine vurderinger og nå er det jo inngått en avtale på at Norge skal bidra med 12,5 TWh innen 2020. Dermed er ambisjonsnivået på plass, og så får myndighetene fastsette fornybarandelen tiltrekkelig høyt slik at sertifikatprisen kommer opp på et tilstrekkelig høyt nivå.